Virgenes Gård - Vår andelsgård

Andelsbonde!

Andelslandbruk (CSA – Community Supported Agriculture) er en egen form for direkte omsetning og dialog mellom gårder og forbrukere. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for ett kalenderår av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene. Du får din egen personlige bonde som leverandør av din mat. Hos oss produserer vi sammen og deler avlingene. Tanken er høy kvalitet på råvarer, lokalt dyrket, klimasmart og ikke minst optimal dyrevelferd hos husdyra. Man skal ha en tilhørighet til sin mat. Den skal dyrkes uten sprøytemidler. Hele gården utvikles til å bli et sted der man stadig blir mer sjølberget og matgleden rår. Billigere mat? Det er ikke poenget, men det handler om å ta makta tilbake, både på kjøkkenet og på jorda. Vi har sjekka prisene på Meny høsten 2017, og sett at vår matbudskjetet 2018 er minst halve prisen av hva man betaler i butikk. Det er lønnsomt for helsa, for klima, for jorda og for lommeboka – og  ikke minst bra for dyrevelferden å være andelsbonde. I 2018 gjør vi det enkelt. For har du ikke tid til å hente ukas eller månedens pakke, så høster vi, pakker vi og kjører til din by for en 50 kroner per  uke! Les om prinsippene på www.andelslandbruk.no

Det er du som andelsbonde som bestemmer.

Her på gården kommer du og går som du vil. Noen vil være aktive andelsbønder, andre  vil helst bare høste eller få levert. Andelsbøndene betaler på forhånd inn en sum som skal dekke kostnadene for produksjonen. Man opplever svigningene, slik bonden selv gjør. Stort sett så er det sjeldent noe riktig går galt. Intensjonen er at bonden skal kunne ha en normal lønn, at matens historie og ansikt kommer frem, at miljø og dyrvelferd er satt i første rekke. Sunn og god mat. Opplevelse fra jord til bord.

Mer info om å være andelsbonde på Virgenes